Condiții eligibilitate

Persoanele care doresc să se înscrie trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • Intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban, în Regiunea Centru a României;
 • Sunt cetățeni români, cu reședința sau domiciliul în Regiunea Centru (mediul rural sau urban),
 • Au între 18 şi 64 ani,
 • Nu au urmat un curs de competenţe antreprenoriale – nivel specializare,
 • Nivel de studii - minim 10 clase sau școala profesională;
 • Nu au beneficiat de subvenții pentru finanțarea unei afaceri proprii, ajutor de minimis;
 • Nu beneficiază/nu au beneficiat de finanţare prin alte proiecte pentru servicii de antreprenoriat;
 • Nu sunt acţionari în structura altor societăți comerciale;
 • Vor avea disponibilitatea de a participa la activitatea programului de formare antreprenorială pentru care au fost selectate;
 • Vor fi motivate pentru implicare în activitățile proiectului.

Din cadrul grupului țintă nu pot face parte tinerii NEETs (care nu urmează nici o formă de învățământ și nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 – 24 ani.

Grupul țintă al proiectului va fi format din 350 de persoane fizice, dintre care:

 • 250 angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă (persoane fizice autorizate, titulari ai intreprinderilor individuale și membrii intreprinderilor familiale – care doresc să inițieze o afacere într-un domeniu nou de activitate), cu resedința sau domiciliul în Regiunea Centru;
 • 100 șomeri și persoane inactive (elevi, studenți, pensionari, persoane casnice), cu resedința sau domiciliul în Regiunea Centru.

Grupul țintă al proiectului va fi selectat din toate cele 6 județe ale Regiunii Centru:
- Județul Alba;
- Județul Mureș;
- Județul Sibiu;
- Județul Brașov;
- Județul Harghita
- Județul Covasna,

Minim 10 de persoane vor fi selectate din fiecare județ al Regiunii Centru.