Depunerea online a declarațiilor la ANAF

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a susținut o scurtă  sesiune de informare în care a enumerat pașii pe care firmele se pot înscrie în Spațiul Privat Virtual (SPV), pentru a-și depune online declarațiile fiscale.

Pentru înregistrarea în SPV a unei persoane juridice prin intermediul unui utilizator cu certificat digital, se utilizează aplicația web dedicată, existentă pe site-ul ANAF.

Dupa completarea datelor de indentificare solicitate de formularul de înscriere se selectează documentul de confirmare pentru certificatul deținut și arhiva zip cu documentele justificative:

- Actul de identitate al reprezentantului legal / desemnat / imputernicitului,
- Documentele din care rezultă calitatea de reprezentant legal, reprezentant desemnat, respectiv de împuternicit

Ulterior, pentru aprobarea cererii de înregistrare reprezentantul legal/reprezentantul desemnat/împuternicitul prezintă organului fiscal central următoarele:

- Numarul de înregistrare primit ca urmare a trimiterii cererii de înregistrare;

- Actul de identitate, în copie și original;

- Documentele din care rezultă calitatea de reprezentant legal, reprezentant desemnat respectiv de împuternicit în original sau copie legalizată, după caz.

În situația în care certificatul calificat este deja înregistrat pe site-ul ANAF puteți utiliza acel certificat și pentru înregistrarea în SPV prin completarea informațiilor solicitate de formularul de înregistrare.

Firmele și entitățile fără personalitate juridică, de exemplu persoanele fizice autorizate (PFA), pot să comunice cu autoritatile fiscale de care aparțin prin intermediul Spatiului Privat Virtual (SPV).

Serviciul online era până acum disponibil doar pentru persoanele fizice, însă acest lucru s-a schimbat.

SPV este disponibil persoanelor fizice direct sau prin imputernicit și persoanelor juridice sau PFA-urilor prin reprezentant legal, prin reprezentant desemnat sau prin imputernicit.

Prin intermediul SPV se pot comunica documente și informatii precum:

 • declarații fiscale întocmite de persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică, potrivit legii;
 • cerere de informații despre contribuțiile de asigurari sociale declarate de angajatori;
 • cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscal;
 • cerere de eliberare a cazierului fiscal;
 • cerere de eliberare a unei adeverințe de venit;
 • solicitarea unei opinii privind aplicarea legislației fiscal;
 • cereri de audiență, sesizări, petiții, reclamații, solicitări privind informațiile publice și altele asemenea;
 • decizii de impunere, notificari, somații si altele asemenea;
 • registrul documentelor electronice comunicate în ultimii 2 ani;
 • informatii referitoare la istoricul acțiunilor;
 • informații cu privire la obligațiile de plată ale persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entități fără personalitate juridică;
 • informații cu privire la livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național, conform datelor preluate din declaratiile informative 394.