Descrierea proiectului

ANTREPRENOR LA CENTRU - Competitivitate economică și acțiuni de creștere a ocupării în Regiunea Centru este un proiect integrat de susținere a culturii antreprenoriale, în scopul înființării de întreprinderi cu profil non-agricol în mediul urban și creării de noi locuri de muncă în Regiunea Centru.

Proiectul vizează:

  • Formare antreprenorială pentru minim 350 de persoane,
  • Finanțarea celor mai calitative planuri de afaceri (minim 61 dintre cele depuse de beneficiarii proiectului) cu sume cuprinse între 25.000 și 37.000 Euro,
  • Stagii de practică în companii cu domenii de activitate similare planurilor de afaceri selectate,
  • Servicii personalizate de consiliere/consultanță/mentorat,
  • Workshop-uri interactive pentru dezvoltarea afacerilor: Management operațional, Evidența financiară a afacerii, Strategii de marketing și vânzari, Accesare de granturi pentru IMM-uri, Tehnici de promovare și realizare a identității vizuale a firmei,
  • Crearea a minim 122 de noi locuri de muncă în întreprinderile nou înființate,
  • Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate.

Proiectul ANTREPRENOR LA CENTRU - Competitivitate economica si actiuni de crestere a ocuparii în Regiunea Centru este co-finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană, în cadrul apelului de proiecte „România Start Up Plus”.

Valoare totală proiect: 14.728.674,88 lei
Perioada de implementare: 18 ianuarie 2018 – 17 ianuarie 2021 (36 luni)
Nr. de persoane care beneficiază de formare antreprenorială: 350
Întreprinderi finanțate: 61
Nr. de locuri de muncă nou-înființate: minimum 122