Obiective, indicatori

Obiectivul general al proiectului în reprezintă creșterea ocupării la nivelul Regiunii Centru prin sprijinirea constituirii și desfășurării activității a peste 61 de întreprinderi cu profil non-agricol, active în mediul urban, în cadrul cărora se vor crea cel puțin două locuri de muncă pentru fiecare în parte.

Obiective Specifice

O.1 Îmbunătățirea pregătirii profesionale a resurselor umane de la nivelul Regiunii Centru și dezvoltarea competențelor antreprenoriale a peste 350 de persoane prin organizarea de programe de formare antreprenorială și workshopuri tematice, specifice, la nivelul judetelor Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, în urma evaluării setului de aptitudini profesionale și a capacității antreprenoriale de care dispune fiecare beneficiar.

O.2 Stimularea exercitării capacităților antreprenoriale dobândite de beneficiarii programului de formare profesională prin promovarea și organizarea unui concurs de planuri de afaceri, în urma căruia vor fi sprijinite spre implementare cel puțin 3 afaceri de la nivelul fiecărui județ din proiect.

O.3 Sprijinirea realizării de afaceri care propun activități în domeniul inovarii sociale, dezvoltării durabile, utilizării tehnologiilor TIC și cercetării/dezvoltării tehnologice.

O.4 Îmbunătățirea cunoștințelor tehnice pentru folosirea aptitudinilor manageriale proprii participanților la proiect prin introducerea câstigătorilor concursului de planuri de afaceri în cadrul unor stagii de practică — peste 61 de persoane beneficiare — desfășurate în întreprinderi complementare activității antreprenoriale pe care o vor implementa.

O.5 Consolidarea aptitudinilor de gestionare a unei afaceri pentru persoanele care doresc să inițieze afaceri prin proiect, prin susținerea de ateliere tematice aplicate care vor crește cu peste 50% competențele grupului țintă în sfera managementului operațional, evidenței financiare a afacerii, strategiilor de marketing și vânzari, accesare de granturi pentru IMM-uri, în vederea realizarii sustenabilitații afacerii, tehnici de promovare și realizare a identitații vizuale a firmei.

O.6 Creșterea competitivității economice la nivelul Regiunii Centru și încurajarea realizării de întreprinderi locale prin asistență specializată și sprijinirea permanentă a dezvoltării a cel puțin 61 de afaceri inițiate prin proiect, cu accent pe livrarea de resurse financiare și logistice integrate, acordate individualizat conform specificului domeniului planului de afaceri selectat câștigător, prin derularea unui program de consiliere ante și post constituire întreprindere.

O.7 Urmărirea asigurării sustenabilității afacerilor create prin proiect cu suportul rețelei de stakeholderi atrași de la nivelul celor 6 județe și conectarea întreprinderilor inițiate la mediul de afaceri local.

O.8 Încurajarea creării de forme asociative, parteneriate strategice și hub-uri antreprenoriale pentru creșterea performanței economice a IMM-urilor locale în vederea formării unui ecosistem de afaceri local operativ și după finalizarea proiectului.

Indicatorii proiectului

  • 122 Locuri de muncă create și existente urmare a sprijinului primit de șomeri și inactivi/persoane angajate la 6 luni după terminarea sprijinului
  • 61 IMM-uri create și funcționale la 6 luni după terminarea sprijinului
  • 350 Persoane care beneficiază de sprijin