Parteneri

Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj a fost inființată în anul 1998 ca o organizație neguvernamentală implicată în proiecte cu specific social, sub egida Mitropoliei Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.

Activitatea este structurată pe 4 direcții, 3 compartimente și două birouri:

- Direcția pentru copii educație și formare continuă oferă copiilor proveniți din medii sociale vulnerabile servicii educative, sociale și de consiliere în cadrul unor centre de zi de tip after school, iar adulților servicii de formare în cadrul unor cursuri de calificare și specializare, cum ar fi: îngrijitoare copii, îngrijitoare personae vârstnice la domiciliu, finisori construcții, tehnicieni maseuri, antreprenoriat.

- Direcția economie socială. În cadrul atelierului protejat și a structurilor de economie socială sunt implicate persoane cu dizabilități sau provenite din medii sociale vulnerabile. În cadrul direcției sunt oferite servicii de mediere ocupațională și consiliere antreprenorială

- Direcția pentru persoane cu dizabilități și persoane expuse riscului de excluziune socială oferă servicii complexe în cadrul centrului de recuperare și prin interemediul echipelor mobile. Se oferă sprijin material și financiar familliilor și persoanelor provenite din medii sociale precare.

- Direcția pentru persoane vârstnice. Prin intermediul centrelor de îngrijire medico-socială la domiciliu se oferă servicii complexe persoanelor imobilizate la domiciliu.

Organizația Centrală a Familiilor Kolping din România - KOR a fost înființată în anul 1994, la Timișoara. Scopul său este de a contribui la dezvoltarea generală a membrilor societăţii - inclusiv pentru diferitele categorii marginalizate social, de a promova responsabilitatea socială şi dezvoltarea unei societăţi echitabile şi incluzive.

KOR are o tradiție de peste 150 de ani în România, prima asociație fiind înființată în 1858, la București. Funcționarea Kolping a fost interzisă în 1948 de către regimul comunist, iar asociația a fost reînființată în anul 1994.

Kolping îşi asumă misiunea de a forma comunități responsabile și active.

Activitatea este structurată pe patru domenii:

- Educație și formare. Conceptul Kolping se bazează pe exersarea deprinderilor practice, pe dezvoltarea talentelor și aptitudinilor. În Centrele Kolping de Formare Profesională din Brașov și Caransebeș sunt organizate: Cursuri de calificare BUCĂTAR și CAMERISTĂ, Cursuri de specializare COMPETENȚE ANTREPRENORIALE, Stagii de practică pentru elevi și studenți, Învătământ profesional cu durata 3 ani pentru absolvenții de clasa a VIII-a.

- Servicii specializate pentru ocupare. KOR este furnizor de servicii specializate pentru ocuparea forței de muncă, mai precis onformare și consiliere profesională, și mediere pe piața muncii internă.

- Servicii sociale. Centrul de Integrare Kolping din Caransebeș oferă servicii comunitare pentru integrarea socială a persoanelor dizabilități. Centrul Educațional Kolping din Oituz oferă servicii socio-educative pentru copiii proveniți din familii defavorizate, masă caldă după orele de curs, programe culturale și de timp liber.

- Investiții și dezvoltare. Kolping a dezvoltat două proiecte de anvergură, care îngemănează latura economică cu cea socială. Este vorba despre Hotelul Kolping din Brașov și Pensiunea Kolping din Caransebeș. Profitul acestor locații este reinvestit în proiecte sociale, programe de educație și formare, campanii la nivel comunitar.